Op jaarbasis krijg je een maximum aan 18 respijtdagen. Dit zijn afwezigheidsdagen die de ouders vrij mogen opnemen en inplannen zonder de opvang te moeten betalen. Gewettigde ziekte en vooraf ingeplande vakantie vallen hier buiten.

dringende meldingen

Voor dringende oproepen buiten de openingsuren van het Bengelhof kan je terecht op ons vast nummer: 09/ 235 44 67, je wordt dan doorverbonden. Dringende oproepen betekent: melding van een ernstige aandoening van een kindje waarbij de ouders van de overige kinderen van het kinderdagverblijf verwittigd moeten worden.