online inschrijven

Via de site www.kinderopvang.gent kan je het aanbod van kinderdagverblijven, peutertuinen en onthaalouders bekijken.

Inschrijven op onze wachtlijst doe je via www.kinderopvang.gent 

Het is belangrijk dat je bij de eerste opvangdag beschikt over een kindcode zodat we jouw dossier snel in orde kunnen maken. Deze kindcode moet je aanvragen bij Kind en Gezin (www.kindengezin.be). Als ouder ben je zelf verantwoordelijke voor het aanvragen van de kindcode. Bij vragen of problemen kan je ons steeds contacteren, we helpen je graag verder!

voorrangsbeleid

Bengelhof heeft 57 gesubsidieerde opvangplaatsen en als erkend kinderdagverblijf volgen we de voorrangsregels van Kind en Gezin. We geven voorrang aan wie kinderopvang nodig heeft om:

  1. werk te zoeken, werk te behouden of om een beroepsgerichte opleiding te volgen. Verder geven we voorrang aan (geen rangorde tussen de voorrangsgroepen):

  2. alleenstaande ouders

  3. gezinnen met een laag gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen

  4. pleegkinderen die kinderopvang nodig hebben

  5. broers of zussen van kinderen die in het Bengelhof opgevangen worden

  6. kinderen van personeelsleden van Domino vzw en Bengelhof vzw

Op jaarbasis moet minstens 20% van de totale bezetting kinderen zijn uit gezinnen met minstens twee kenmerken van de voorrangsregels (nummers 1 t.e.m. 4) of kinderen uit kwetsbare gezinnen.

wenbeleid

Je kan vóór de start van de opvang kiezen om als ouder, samen met je kind, kennis te maken met het kinderdagverblijf en het groepje waar je kind zal starten. Concreet nemen jullie deel aan het dagelijks gebeuren. Deze gewenning wordt georganiseerd om de overgang van de thuissituatie naar het kinderdagverblijf makkelijker te laten verlopen voor je kind en laat ons toe alvast kennis te maken met jullie. In overleg met de verantwoordelijke wordt er één (of meerdere) wenmoment(en) afgesproken.