Kinderdagverblijf Bengelhof staat voor warme en kwaliteitsvolle opvang. We zorgen voor een veilig en kindvriendelijk klimaat dat de ontwikkeling van je kindje bevordert, met ons pedagogisch plan als leidraad. Om de kinderen de nodige individuele aandacht te kunnen geven, werken we met leefgroepen.

We willen jou en je kindje welkom laten voelen, als ouder laat je immers jouw grootste schat bij ons. Je mag als ouder het volste vertrouwen hebben in ons team en onze werking. Ons Bengelhof-team stelt alles in het werk om dit vertrouwen te verkrijgen en te behouden. We zorgen letterlijk voor de toekomst van morgen.

voorrangsbeleid

We willen iedereen toegang geven tot kwalitatieve kinderopvang. Bengelhof heeft 57 gesubsidieerde opvangplaatsen en als erkend kinderdagverblijf volgen we de voorrangsregels van Kind en Gezin. We geven voorrang aan wie kinderopvang nodig heeft om:

  1. werk te zoeken, werk te behouden of om een beroepsgerichte opleiding te volgen. Verder geven we voorrang aan (geen rangorde tussen de voorrangsgroepen):

  2. alleenstaande ouders

  3. gezinnen met een laag gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen

  4. pleegkinderen die kinderopvang nodig hebben

  5. broers of zussen van kinderen die in het Bengelhof opgevangen worden

  6. kinderen van personeelsleden van Domino vzw en Bengelhof vzw

Op jaarbasis moet minstens 20% van de totale bezetting kinderen zijn uit gezinnen met minstens twee kenmerken van de voorrangsregels (nummers 1 t.e.m. 4) of kinderen uit kwetsbare gezinnen.