Bengelhof maakt deel uit van Domino vzw. Als organisatie streven we ernaar iedereen toegang te geven tot goede zorg, jong en oud. Dit doen we door het bieden van een kwalitatieve dienstverlening aan de beste tarieven op de markt. Hiertoe worden alle middelen van de VZW opnieuw geïnvesteerd in de werking.

Als onderdeel van Domino vzw kunnen we steeds een beroep doen op het medisch team, bestaande uit zorg-en verpleegkundigen en een co├Ârdinerend en raadgevend arts, van het nabijgelegen woonzorgcentrum. Dus ook op medisch vlak wordt je kindje omringd met de beste zorgen.

ons team

Ons Bengelhof-team zet zich dagelijks samen in voor het bieden van kwalitatieve opvang. Het pedagogisch plan vormt daarbij de leidraad.

het begeleidingsteam:
Zij staan in voor de dagelijkse opvang van uw kind.

een poetsdame en logistieke hulp:
Zij zorgen voor propere speelruimtes, verse fruitpapjes, ...

een pedagogisch coach:
Samen met het volledige team zal de coach er voor zorgen dat de pedagogische visie dagelijks wordt omgezet naar de praktijk. Leuke spelactiviteiten uitwerken, het begeleidingsteam stimuleren, motiveren en activeren is de hoofdtaak.

een verantwoordelijke:
Amalia staat in voor de dagelijkse werking van het Bengelhof. In tandem met de pedagogische coach brengt ze de pedagogische visie tot leven. Ze is het aanspreekpunt voor de ouders, houdt het administratieve luik op orde en begeleidt het team.

intergenerationeel werken

We hechten veel belang aan een intergenerationele werking. Jong en oud kunnen van elkaar leren en veel voor elkaar betekenen. En vooral, ze beleven er samen plezier aan. Maandelijks organiseren we een activiteit met de ouderen van het woonzorgcentrum.