Bengelhof maakt deel uit van Domino vzw. Als organisatie streven we ernaar iedereen toegang te geven tot goede zorg, jong en oud. Dit doen we door het bieden van een kwalitatieve dienstverlening aan de beste tarieven op de markt. Hiertoe worden alle middelen van de VZW opnieuw geïnvesteerd in de werking.

Visie

We staan garant voor betaalbare en kwaliteitsvolle kinderzorg.

We werken op een geïntegreerde manier en hechten veel belang aan intergenerationele projecten. Ouderen brengen levenservaring mee en zijn een vat vol wijsheid waar jongeren zich graag laten door inspireren.

We fungeren graag als een bruisend centrum vol leven en activiteiten voor de buurt.

We spelen in op maatschappelijke fenomenen, houden vinger aan de pols bij technologische evoluties en gaan steeds op zoek naar innovatieve projecten.

Waarden

Onze kernwaarden houden ons scherp en zijn onze leidraad bij de dagelijks zorg.

Respect

Bij Domino wordt iedereen op elk niveau met respect behandeld, primeert menselijke waardigheid en zelfbeschikkingsrecht, onafhankelijk van filosofische of ideologische overtuiging en met respect voor diversiteit.

Betrokkenheid

Participatie en inspraak vormt de hoeksteen van onze werking. In ons oudercomité luisteren we graag naar jou en kunnen er tips, suggesties of opmerkingen worden meegegeven. Daarnaast kan je ook gebruik maken van een register om suggesties of eventuele klachten te formuleren.

Professionaliteit

Bij Domino wenden de medewerkers hun vaardigheden, expertise en attitude aan om onze missie om te zetten in de praktijk. We vinden het ook belangrijk dat onze medewerkers permanent groeien en hun competenties en talenten kunnen ontwikkelen. We zetten dan ook heel sterk in op bijscholingen en opleidingen.

Humanistisch

We stellen een humanistische levensvisie centraal waarbij menselijke waardigheid en vrijheid van denken en handelen de hoekstenen vormen.