VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
Bekijk slide show

Weetjes

Het team

Het Bengelhof-team bestaat uit:

 • Het begeleidingsteam
  Zij staan in voor de dagdagelijkse opvang van uw kind.

 • Een poetsdame en logistieke hulp:
  Zij zorgen voor propere speelruimtes, verse fruitpapjes, ...

 • Een pedagogisch coach:
  Samen met het volledige team zal de coach er voor zorgen dat de pedagogische visie dagdagelijks wordt omgezet naar de praktijk. Leuke spelactiviteiten uitwerken, het begeleidingsteam stimuleren, motiveren en activeren is de hoofdtaak.

 • Een verantwoordelijke, Celia, zij fungeert als contactpersoon en staat in voor de dagdagelijkse werking van het Bengelhof


Samen zetten wij ons dagelijks in voor het bieden van kwalitatieve opvang!

Collectieve sluiting


Deze wordt jaarlijks vastgelegd:

 • 3 weken rond de Gentse Feesten
 • Alle wettelijke feestdagen die in de week vallen
 • Enkele brugdagen
 • Zieke kindjes

   

  Wij mogen geen acuut zieke kindjes opvangen, wij steunen hierbij op de ‘infectieklapper’ van Kind en Gezin