VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
Bekijk slide show

Inschrijvingsformulier opvangplaats Bengelhof

Gelieve onderstaande formulier in te vullen. Alle velden met een '*' zijn verplicht.

Planning
 • Datum aanvraag: 20/10/2021
 • Gewenste startdatum: *
  Dag: Maand: Jaar:

Opvangplan
 • Maandag: *
 • Dinsdag: *
 • Woensdag: *
 • Donderdag: *
 • Vrijdag: *

Indentiteitsgegevens van de ouder(s)
 • Naam en voornaam: *
 • Taal: *
 • Rijksregisternummer: *
 • Geboortedatum: *
  Dag: Maand: Jaar:
 • Adres: *
 • Telefoon: *
 • E-mail: *

Indentiteitsgegevens van het kind (indien reeds gekend)
 • Naam en voornaam:
 • Rijksregisternummer:
 • Geboortedatum (of verwachte datum):
  Dag: Maand: Jaar:

Voorrangsregels
 • Het Bengelhof volgt de voorrangsregels van Kind en Gezin, zoals vermeld staat op de site van Kind en Gezin en op de site van het Bengelhof (rubriek algemeen, wachtlijst en voorrangsbeleid).
  Voorrang:Afspraken
De verantwoordelijke verbindt zich ertoe om ten vroegste 6 maand voor de aangevraagde startdatum en ten laatste drie maand voor de aangevraagde startdatum contact op te nemen met de ouder(s) en hen meer informatie te geven over de startdatum. Dit kan telefonisch, via brief of mail gebeuren.

Met deze aanvraag verwerft u enkel een plaats op onze wachtlijst. Het is geen verbintenis tot een definitieve opname. De opvangplaats in het Bengelhof wordt slechts toegekend bij ontvangst van een bevestiging en een afspraak voor een intakegesprek.

Bij vragen kan u steeds contact opnemen op het nummer 09/235.44.67 of via mail: bengelhof@dominovzw.be