VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
Bekijk slide show

Algemeen

Brengen & afhalen
Wij zijn open vanaf 6.30 tot en met 18.30. Wel vragen wij om 10 minuten voor sluitingstijd aanwezig te zijn, op die manier heeft de begeleiding voldoende tijd om af te sluiten. Binnen de afgesproken dag- en uurregeling mogen de ouders hun kind op elk moment brengen en afhalen.

Afwezigheden
Op jaarbasis krijg je een maximum aan 18 respijtdagen. Dit zijn afwezigheidsdagen die de ouders vrij mogen opnemen en inplannen zonder de opvang te moeten betalen. Gewettigde ziekte, vooraf ingeplande vakantie vallen hier buiten.

Medicatie
Voor het toedienen van medicatie hebben wij steeds een medisch voorschrift nodig.

Voorrangsbeleid

Wij zijn een erkend kinderdagverblijf en houden ons aan de voorrangsregels van kind en gezin.

Wij geven absolute voorrand aan wie kinderopvang nodig heeft om:
1.   Werk te zoeken, werk te behouden of om een      beroepsgerichte opleiding te volgen.

Verder geven we voorrang aan (geen rangorde tussen de voorrangsgroepen):
2.  Alleenstaande ouders
3.  Gezinnen met een laag gezamenlijk belastbaar      beroepsinkomen
4.  Pleegkinderen die kinderopvang nodig hebben
5.  Broers of zussen van kinderen die in het      Bengelhof opgevangen worden.
6.  Kinderen van personeelsleden van WZC Domino en      V.Z.W. Bengelhof

Op jaarbasis moet minstens 20% van de totale bezetting kinderen zijn uit gezinnen met minstens twee kenmerken van de voorrangsregels (nummers 1 t.e.m. 4) of kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Andere diensten

Dagverzorgingscentrum

Het dagverzorgingscentrum biedt opvang aan bejaarden (65 jaar en ouder).[...]

Serviceflats

Het serviceflatgebouw bestaat uit 68 wooneenheden geschikt voor één of twee [...]

Kortverblijf

Het rusthuis Tempelhof beschikt ook over drie wooneenheden kortverblijf. [...]

Rustoord

Onze rusthuizen hebben samen een capaciteit van 166 woongelegenheden
[Tempelhof]
[Domino]